(x)
 1. Zsinat*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2007 januárjából - Csonkok (vallás) - Csonkok 2006 júliusából - Egyház - Katolicizmus - Asszír Keleti Egyház - Antikhalkedóni egyházak - Ortodox egyházak ... zsinatok léteznek: Egyetemes zsinat (concilium oecumenikum), amely ... az egyetemes zsinatra, a zsinat határozatai azonban csak a pápa megerősítése ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Zsinati rendszer*

  A Pallas nagy lexikona ... követett vagy közvetlen választása folytán megalakuló zsinatok által ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Alexandriai zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Cyrilli) végződött. A 452-ben tartott zsinaton a 4. egyetemes zsinat ... s az egyház közösségéből kizártak. A 306-ban tartott zsinat Meletius ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Trullai zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... (trullus) tartott zsinatoknak. Az egyik a 680. tartott VI. közzsinat, a másik ... határozatokat hoztak. A II. trullai zsinaton hozott kánonok, későbbi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Ancirai zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... (a mai Angora) teljes zsinat volt, melynek kánonjai (25) csaknem kivétel ... . - 2. Az ariánusok két zsinatot tartottak A.-ban. 358-ban ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Afrikai zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... bizonyítaná, ha közöttük az irók különbséget nem tennének. Az afrikai zsinatok közül jelentékenyebbek a C. I. C. zsinat jegyzéke szerint ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Arlesi zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Arlesban több zsinatot tartottak, de az egyetemes egyházra különösen ... és szenteltette püspökké, akitől a párt donatista elnevezést nyert. E zsinat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Lyoni zsinatok*

  A Pallas nagy lexikona ... Lyonban (Franciaország) két általános zsinat tartatott. Az első 1245. ment végbe. IV. Ince pápa hivta össze. Tárgyai voltak: a római ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Budai zsinat*

  A Pallas nagy lexikona ... vezetett zsinaton mindazáltal elfogadtatott. A zsinat üléseiből ... megnyerése után zsinatot tartani, mely az egyházi kormányzás szervezetét ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tridenti zsinat*

  Európa történelme - Katolicizmus ... Időrendi lista az egyetemes zsinatokról A Tridenti zsinat (régebben: trienti ... Szakaszai 2 Magyarok a zsinaton 3 Művek a zsinatról 4 Lásd még 5 Külső ... HU.WIKIPEDIA.ORG