(x)
 1. Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... vármegyéhez csatolták. Az egykori vármegyeház épülete Érsekújváron Pozsony ... ) vármegye 1938-ban az I. bécsi döntés következtében jött létre, amikor más ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Szabolcs és Ung k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... ) vármegye az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján jött létre Ung vármegye ... teljes egészében Magyarországon maradt Szabolcs vármegyének ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Bars és Hont k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... vármegye megmaradt területe ismét Nógrád vármegyével került összevonásra ... Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Nógrád és Hont k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... a két vármegyét immár véglegesen Nógrád-Hont vármegye néven ... Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Bereg és Ugocsa k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... egyelőre egyesített vármegyék területét Szatmár-Bereg vármegye néven végleg ... ) vármegye 1938-ban az I. bécsi döntés következtében jött létre, amikor ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Borsod, Gömör és Kishont k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye Gömör és Kis-Hont vármegye Magyarországon maradt csonka területének és Borsod vármegyének az összevonásával ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Győr, Moson és Pozsony k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján jött létre Moson vármegye és Pozsony ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegye*

  Közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegyék ... ) vármegye az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján jött létre Szatmár vármegye és Bereg vármegye Magyarországon maradt területrészeinek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Borsova vármegye*

  A Magyar Királyság letűnt vármegyéi ... Borsova vármegye a Magyar Királyság egyik legrégebbi vármegyéje volt ... vármegyét és Szabolcs vármegye egy részét foglalta magába. A vármegye ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Zaránd vármegye*

  A Magyar Királyság letűnt vármegyéi ... ( 1870 ) Népsűrűség : 49,1 fő/km˛ Terület: 1291 km˛ Zaránd vármegye egyike az 1876-os megyerendezés során megszűnt történelmi vármegyéknek ... HU.WIKIPEDIA.ORG