(x)
 1. Természetes számok*

  Csonkok (matematika) - Csonkok 2004 januárjából - Egész számok ... Természetes számoknak nevezzük akár a 0, 1, 2, ... stb. számokat ... (vagyis a pozitív egész számokat). A természetes számok halmazát általában ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Természetes személy*

  Jog ... A természetes személy jogi műszó, amellyel az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelölik, szemben a jogi személlyel ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Természetes előfordulás*

  Az összes forráshivatkozásra váró lap - Forráshivatkozásra váró lapok 2007 februárjából - Csonkok (kémia) - Csonkok 2006 novemberéből - Kémia ... februárjából származik. A kémiában természetes előfordulás névvel jelölik egy kémiai elem izotópjainak a Földön , természetes állapotban való ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Természetes nyelv*

  Csonkok (nyelvészet) - Nyelvtipológia ... Természetes nyelv nek (a mesterséges nyelvekkel szemben) az emberek ... elterjedt természetes nyelvről beszélhetünk. Nyelvészeti szempontból ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Természetes monopólium*

  Mikroökonómia ... A természetes monopólium olyan monopólium , amelynek gazdasági okból ... , például a magas fix költségek következtében. A természetes monopólium ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Természetes festőanyagok*

  A Pallas nagy lexikona ... csávakéknél (l. Bibor és Indigó). Ilyen állati származásu természetes ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Természetes organikus festőanyagok*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Természetes festőanyagok. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Természetes személyazonosító adat*

  Jog ... A természetes személyazonosító adat közigazgatás jogi fogalom: a természetes személy ilyen adatai: családi és utóneve, születési családi ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Természetes*

  A Pallas nagy lexikona l. Természet és Naiv. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Kreol nyelv*

  Természetes nyelvek ... közötti lényeges különbség, hogy a kreol természetes (anyanyelvi ... ezzel a besorolással, mondván, hogy míg az újlatin nyelvek természetes ... HU.WIKIPEDIA.ORG