(x)
 1. Távíró*

  Kommunikáció ... jelnek (mark) is nevezik. ?Távírójel? alatt a távíró üzemmódban ... és szünetek hosszának aránya a távírás lényege. Az egyes távíró ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Taviano*

  Csonkok (olasz település) - Salento - Lecce megye települései ... Taviano Taviano címere Ország Olaszország Régió Puglia Megye Lecce ... 0833 Irányítószám 73057 Taviano elhelyezkedése Olaszországban ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Betűnyomó távirógépek*

  A Pallas nagy lexikona ... . A táviratozási áramnak a kellő pillanatban, vagyis a táviratozni kivánt ... eszközlő rendes táviratozási áramok hozzák működésbe. A táviratozás kezdetén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Állami távirdavezetékek*

  A Pallas nagy lexikona ... A távirda az állam monopóliuma, azt hivatalnokaival kezelteti ... számokkal vannak ellátva. Rendes viszonyok közt a távíróvezetékeket ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Bélyegköteles távirat*

  A Pallas nagy lexikona ... A magánfelek által feladott olyan táviratok, melyek hatóságokhoz ... , a rendes távirási dijaknak lefizetésén kivül, illetőleg a dijaknak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Hadi távirás*

  A Pallas nagy lexikona ... seregünknél a vasut- és távirdaezrednek távirdaosztályai, melyeknek feladata háboruban a szükséges távirdai vonalakat és állomásokat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Posta- és távirdatanfolyam*

  A Pallas nagy lexikona ... Azelőtt a posta- (távirda-) szaknál alkalmazott tisztviselők tisztán ... mellett a posta- és távirdaigazgatóságok felveszik. Minden év szept ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Árkelet-táviratok*

  A Pallas nagy lexikona ... . posta- és táviró hivatalokkal hivatalosan táviratilag közölt ... A m. kir. posta- és táviróhivataloknál, a vasuti pénztáraknál ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Diplex táviratozás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Táviratozás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Telegráf-szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... , ugyanazért a feladó rendesen a távirdahivatalba viszi vagy küldi táviratát ... a távirdahivatalban is megirhatja táviratát, ahol megfelelő iróhelyek állanak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap