(x)
 1. Diszpozitiv törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... nem intézkedtek. Ellentétök a kényszerítő, parancsoló törvények - leges ... sanctiót nem tartalmaz «lex imperfecta». A D. törvényektől ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Igazságügyi törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... a jogszolgáltatásra vonatkozó törvények. Németországban a jogszolgáltatásra vonatkozó birodalmi törvények. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Kepler-törvények*

  Égi mechanika - Gravitáció ... A Kepler-törvények néven nevezzük a bolygómozgások három törvényét ... majdnem 140. A fenti törvények általánosíthatóak: igazak egy csillag ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Koronázási törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... igy nevezik nálunk azokat a törvényeket, melyekbe a koronázás ... az 1608-iki törvényeket koronázás előttiekre (K. e.) és utániakra (K. u ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Házi törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... ; azért a H. és az országos törvények között az anyagi határvonalat ... országos törvények és a törvényes szokás szabályozták; az országgyülés ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Pénzügyi törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... az állam pénzügyeinek vitelére és ellenőrzésére vonatkozó törvények. Intézkedéseket tartalmaznak: 1. a pénzügyi szervezetre ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Közbeneső törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... (Zwischengesetz), a büntető jogban a bűncselekmény elkövetése és annak megítélése között érvényben volt törvények. Ilyen K. a jognak más ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Sarkalatos törvények*

  Csonkok (politika) - Magyarország politikája ... A sarkalatos törvények a magyarországi rendszerváltás jogi kereteit ... megválasztott országgyűlés. A sarkalatos törvények az Alkotmány ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Étkezési törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... idevágó szokásokkal, illetve vallásos törvényekkel. A zsidó étkezési törvény ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Kivételes törvények*

  A Pallas nagy lexikona ... nem az állampolgárok összességére, hanem csak is azoknak bizonyos osztályára kiterjedő hatállyal kibocsájtott törvények. A K. ellentéte ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap