(x)
 1. Szolgálati szerződés*

  A Pallas nagy lexikona ... viszont e szolgálatok megfizetésére magát kötelezi. A Szolgálatot teljesítőt szolgálatra vállalkozónak, azt aki a szolgálatokért fizet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Szolgálatba állítani*

  A Pallas nagy lexikona ... után útra kelhet. Hadi hajók szolgálatba állítása bizonyos ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. szolgálatok*

  A Pallas nagy lexikona ... államnak közbenjárását, vagyis u. n. jó szolgálatait veheti igénybe ... a háború megkezdése előtt egy barátságos állam jó szolgálatai igénybe ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Egészségügyi szolgálata*

  A Pallas nagy lexikona ... betegápoló intézetek. Az összes hadierők egészségügyi szolgálatának fővezetője ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Rádióamatőr szolgálatok*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2005 novemberéből - Csonkok (telekommunikáció) - Csonkok 2005 novemberéből ... -távközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere ... amatőrszolgálat olyan rádió-távközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata*

  Magyarországi katolicizmus - Vác ... Kórházlelkészi Szolgálatának emblémája A kórházlelkészi szolgálatnál ... A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2004 . június 28-án jött ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Szolgálati óvadék*

  A Pallas nagy lexikona ... vagy pénzkezeléssel járó szolgálati viszonyoknál az alkalmazott szolgálatba lépése alkalmával a szolgálatadó kezeihez letenni tartozik. Sz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Szolgálati viszony*

  A Pallas nagy lexikona ... annak viszonya, aki más irányában bizonyos szolgálatokkal köteles ... , a törvényhatóság vagy község közjogi jellegü szolgálatában állanak. A köz-Sz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Szolgálati idő*

  A Pallas nagy lexikona ... szolgálatkötelezettségi viszonyban - az állományba vétel napjára való tekintet nélkül - azon év dec. 31-én végződik, amelyben az illető szolgálati ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Szolgálati kor*

  A Pallas nagy lexikona ... katonai, egy és ugyanazon minőségben teljesített több szolgálati idő, amely bizonyos kedvezményekre jogosít. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap