(x)
 1. Feröeri püspökség*

  Feröer történelme - Katolicizmus - Püspökségek ... Feröer-portál A Feröeri püspökség egykori római katolikus püspökség ... ; a püspökséget ez után, a 11. században alapították. [2] A szigetek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Tinnini püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... királytól kinevezetteket e püspökségben megerősítette akkor is, midőn a XVI. sz.-ban Knin (Tinnin) a törökök hatalmába került s a püspökség ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Csanádi püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... Csanádnak elnevezte, s székhelyévé tette az itt megalapított új püspökségnek ... Faustus (1595-1680), ki püspökségéről lemondva, Rómába vonult, Lozsy Imre ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Argasit püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... püspökséget visszaállította; fia, Nagy Lajos pedig az argasi püspököt a szomszéd, de a tatárjárás óta megszünt milkói püspökség területének ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Győri püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... püspökség, mely a népvándorlás zavarai közt semmisült volna meg; azonban ezt ... . a veszprémvármegyei részt a veszprémi püspökséghez, a vasvármegyei részt pedig ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nyitrai püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... . álították, hogy e püspökséget Rosemund markomann király Fritigil ... és Fejér, megegyeztek arra nézve, hogy Rfitigil e püspökséget nem alapíthatta ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Zenggi püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... Ferenc volt püspök, ki a trienti zsinaton résztvett. A püspökség 1600-ig ... nézve l. Corbavia.) VIII. Orbán pápa egyesítette e két püspökséget ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Munkácsi püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... Egyike volt ama hét pannoniai püspökségnek, melyeket szt. Method első pannoniai gör. kat. metropolita a IX. sz.-ban szervezett ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kőrösi püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... a legkisebb s egyedüli gör. szertartásu katolikus püspökség Horvát-Szlavonországban. A zágrábi érseki tartományhoz tartozik. Három ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Milkói püspökség*

  A Pallas nagy lexikona ... azontul is viselték egyes főpapok. A püspökség fölállítására csak a XVIII ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap