(x)
 1. Északnyugati nyelvjárásterület*

  A Pallas nagy lexikona ... Magában foglalja egész északi Magyarország nyelvjárásait Abauj ... a zemplén-abauji nyelvjárás, D-ről Tisza és Duna. Lenyulik a Duna ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nyelvjárás*

  Nyelvváltozatok ... A nyelvjárás hagyományos értelemben egy adott nyelv valamely területi ... nyelvjárási területnek tekintett országrész különböző településein ugyanis ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Északkeleti nyelvjárásterület*

  A Pallas nagy lexikona ... hagyják el, mint egyéb nyelvjárásaink. Az egész terület két fő nyelvjárásra ... magyar nyelvjárásvidék. Jellemzi első sorban az, hogy nem ismeri az ö ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nyugati nyelvjárásterület*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Nyelvjárások. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Magyar nyelvjárások*

  Magyar nyelv - Nyelvváltozatok - Csonkok (nyelvészet) - Csonkok 2005 novemberéből ... ) ezt a nyelvjárást használja. Dél-alföldi nyelvjárás (más néven: déli ... az északkeleti nyelvjárásból fejlődött ki. Mezőségi nyelvjárás (más néven ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Királyhágóntuli nyelvjárások*

  A Pallas nagy lexikona ... a székelységen kivül első erdélyi magyar nyelvjárások: a kalotaszegi, maros-szamosközi s a küküllővármegyei. E nyelvjárásterület ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Palóc nyelvjárások*

  A Pallas nagy lexikona ... -ra találjuk a P.-at. E nyelvjárásterület középpontján, Heves, Gömör ... őrizték meg a leghatározottabban és legvilágosabban e nyelvjárás ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Dunántúli nyelvjárások*

  A Pallas nagy lexikona ... s déli Somogyban elterülő drávavidéki v. dunadrávaközi nyelvjárás, mely fővonásaira nézve az alföldi nyelvjárásterület a Rába és Zala ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. E-ző nyelvjárások*

  A Pallas nagy lexikona ... azok a magyar nyelvjárások, melyek a köznyelvi zárt ë helyett mindig ... ). E. divnak az északkeleti és királyhágóntuli nyelvjárásterületeken ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Székely nyelvjárások*

  A Pallas nagy lexikona ... eltér a marosszéki nyelvjárás. A többi székelység két részre oszlik ... és Háromszék vármegyét és a Hétfalut. Végre egész önálló nyelvjárássá fejlődött ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap