(x)
 1. Wikipédia:Wikipédia más nyelveken*

  Wikipédia - Nyelvekkel kapcsolatos listák ... : Wikipédia | Nyelvekkel kapcsolatos listák ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Ragozó nyelvek*

  Nyelvekkel kapcsolatos listák - Nyelvtipológia ... A ragozó nyelvek olyan nyelvek, amelyek a különböző ... : az agglutináló nyelvek (másnéven ragasztó vagy toldalékoló nyelvek), A Föld ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Cirill írást használó nyelvek*

  Ábécék - Nyelvekkel kapcsolatos listák ... cirill írást használó nyelvek listája. Tartalomjegyzék 1 Indoeurópai nyelvcsalád 2 Kaukázusi nyelvek 3 Sino-tibeti nyelvek 4 Kamcsatkai ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Nyelvek listája a beszélők száma szerint*

  Nyelvek ... ://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvek_list%C3%A1ja_a_besz%C3%A9l%C5%91k_sz%C3%A1ma_szerint " Kategória : Nyelvek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Az Európai Unió hivatalos nyelveinek listája a hivatalos nyelveken*

  Európai Unió - Nyelvekkel kapcsolatos listák - Nyelvi jogok ... felsorolva az egyes hivatalos nyelveken: angol bolgár cseh dán észt finn ... _nyelveinek_list%C3%A1ja_a_hivatalos_nyelveken " Kategóriák : Európai Unió ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Gael nyelvek*

  Kelta nyelvek ... Ókorportál A gael nyelvek (avagy goidel kelta nyelvek, q-kelta nyelvek ) csoportja az úgynevezett szigeti kelta nyelvek két fő csoportjának ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Szláv nyelvek*

  Szláv nyelvek ... szláv nyelvekre, hogy megkülönböztessék őket a délszláv nyelvektől ... balti nyelvektől ( litván , lett és a kihalt óporosz ). A balti nyelvek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Kelta nyelvek*

  Kelta nyelvek - Indoeurópai nyelvek ... nyelveket jelöli, a csillag (*) pedig azokat, melyek mai élő nyelvek ősei ... Ókorportál A kelta nyelvek az indoeurópai nyelvcsalád külön ágát ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Hellenisztikus nyelvek*

  Természetes nyelvek - Indoeurópai nyelvek ... A hellenisztikus nyelvek az indoeurópai nyelvcsalád egyik nyugati ága ... indoeurópai nyelvek külön ágát alkották. m ˇ v ˇ sz Indoeurópai ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Középiráni nyelvek*

  Nyelvek - Iráni nyelvek ... és a 9. század között beszéltek, az óiráni nyelvek letűnte után ... ://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pir%C3%A1ni_nyelvek " Kategóriák : Nyelvek ... HU.WIKIPEDIA.ORG