(x)
 1. Négyzet*

  Négyszögek ... A geometriában a négyzet olyan sokszög , amelynek négy egyenlő oldala ... derékszögek (90°-osak). Minden négyzet egyben szabályos négyszög , téglalap ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Kövesdomb Negyed (Marosvásárhely)*

  Marosvásárhely negyedei ... Dâmbul Pietros ) egy negyed Marosvásárhelyen . Az 1960-as évektől ... " Kategória : Marosvásárhely negyedei ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Érintőnégyszög*

  Négyszögek ... Érintőnégyszög ábrázolása Az érintőnégyszög olyan négyszög , amelyek ... . Érintőnégyszög például a négyzet , a rombusz és a deltoid . Ha egy érintőnégyszög ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Paralelogramma*

  Négyszögek ... négyszög , amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos ... . Az átlók hosszának négyzetösszege megegyezik az oldalak hosszának ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Rombusz*

  Négyszögek ... Rombusz A geometriában a rombusz olyan négyszög , melynek minden ... ) is saját magába képezi, ezért szimmetriacsoportja négyelemű: tükrözés ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Deltoid*

  Négyszögek ... Deltoid A geometriában a deltoid olyan négyszög , melynek két-két egymás melletti oldala azonos hosszúságú. (Ha mind a négy oldal azonos ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Téglalap*

  Négyszögek ... A téglalap ( latinul oblongum ) egy olyan négyszög , amelynek minden ... minden téglalap egyben paralelogramma is. A négyzet a téglalap egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Húrnégyszög*

  Négyszögek ... A húrnégyszög olyan négyszög , amelyhez van olyan kör , amely áthalad a négyszög négy csúcsán. Más megfogalmazásban, olyan négyszög ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Trapéz*

  Négyszögek ... A geometriában trapéz nak nevezik az olyan négyszöget , amelynek két ... , amely tartalmazza a trapézt. Egy négyszög akkor és csak akkor trapéz, ha ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Bretschneider formula*

  Négyszögek ... A Bretschneider formula egy geometriai összefüggés, mely a négyszögek ... ] Tétel ahol a, b, c, és d a négyszög oldalai, s a félkerület, pedig két ... HU.WIKIPEDIA.ORG