(x)
 1. Morféma*

  Morfológia ... ://hu.wikipedia.org/wiki/Morf%C3%A9ma " Kategória : Morfológia ... A morféma a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Morfológiai szó*

  Morfológia ... /Morfol%C3%B3giai_sz%C3%B3 " Kategória : Morfológia ... A morfológiai szó olyan nyelvi alakzat, amely morfológiai műveletek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Mormonizmus*

  Mormonizmus ... : A Mormon könyve Moróni, az utolsó nefita próféta, aki Kr.u.421 körül ... mormonizmus örököse [3] , ezért a mormonok korai ingatlantulajdona ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Toldalék*

  Morfológia ... viszonyjelentést hordozó szórész, morféma . Közvetlen környezete a szótő ... morfémák lexikológiai természetű, míg az utóbbiak grammatikai szerepű ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Szuppletivizmus*

  Morfológia ... ://hu.wikipedia.org/wiki/Szuppletivizmus " Kategória : Morfológia ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. John D. Lee*

  Mormonizmus ... .) a Mormon Egyház tagja volt, akit kivégeztek a Mountain Meadows-i mészárlásban betöltött szerepe miatt. Tartalomjegyzék 1 Mormon vezető 2 ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Joseph Smith: A Hittételek*

  Mormonizmus ... Vallásportál Mormonizmus A Tan és a szövetségek A Mormon könyve A Nagyértékű ... Joseph Smith -t a mormonizmus alapítóját megkérdezték Az Utolsó Napok ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. A Mormon könyve*

  Vallási iratok - Mormonizmus ... A fövonalbeli Mormon Egyház és a többi mormonista felekezet fő ... Krisztusról. Mormon fia, Moróni befejezte a művet, ami arany lemezekre volt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Kettős szám*

  Csonkok - Morfológia ... %91s_sz%C3%A1m " Kategóriák : Csonkok | Morfológia ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Alak-jelentés viszony*

  Morfológia - Szemantika ... " Kategóriák : Morfológia | Szemantika ... HU.WIKIPEDIA.ORG