(x)
 1. Budai Krónika*

  Magyar krónikák - Reneszánsz ... Latin nyelvű krónika , címe: Chronica Hungarorum (A magyarok krónikája). A 14. században létrejött krónikaszerkesztmény egyik változata ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Csíki Székely Krónika*

  Magyar krónikák - Reneszánsz ... A Csíki Székely Krónika másolatának szövege szerint 1533 -ban ... Györgynek. A levélből kiderül az is, hogy a Csíki Székely Krónika ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Thuróczy-krónika*

  Szakaszcsonkok - Csonkok 2006 májusából - Magyar krónikák - Reneszánsz ... Latin nyelvű krónika , eredeti címe: Chronica Hungarorum . Szerzője ... . A magyar krónikákon kívül okleveleket és humanista szerzőket használt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Tarih-i Üngürüsz*

  Magyar krónikák ... krónika, amelyet Terdzsüman Mahmud (Mahmud Tercüman) (1510-1575), I ... az eredeti ősgesta . Egyes részletei még a középkori krónikákban sem ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Chronica Hungarorum*

  Magyar krónikák ... öt kéziratos változatban maradt fönn. A leghíresebb a Képes Krónika . Hess András Budai Krónika néven ismeretes nyomtatványa 1473 -ból ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Dubnici Krónika*

  Csonkok (történelem) - Csonkok 2006 májusából - Magyar krónikák - Magyar nyelvemlékek - Magyar kódexek ... Krónikából másolták, a Budai Krónika családjához tartozik. Tartalmazza ... A Dubnici Krónikát (eredeti címe Cronica de gestis Hungarorum ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Képes Krónika*

  Csonkok (történelem) - Csonkok 2006 januárjából - Irodalmi navigációs sablonok - Magyar képzőművészet - Magyar kódexek - Magyar krónikák - Középkori irodalom ... A Képes Krónika első lapja A Képes Krónika (Chronicon Pictum) latin nyelvű krónika , illetve az azt tartalmazó kódex . Törzsanyaga 75 (kis ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Rerum Hungaricarum decades*

  Magyar krónikák - Reneszánsz ... történetének tizedei ) című művén.A Thuróczy-krónika alapján dolgozott ... magyar krónikás hagyomány legfontosabb jellemvonásának, az előidők két ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Gesta Ladislai regis*

  Magyar krónikák - Középkori irodalom ... eleji krónika, melynek szövege, valószínűleg más változatokkal keverve a Képes krónikából is ismert. Keletkezésében a magyar ősköltészet ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Epithoma rerum Hungaricarum*

  Magyar krónikák - Reneszánsz ... , nem részletes magyar történelem . A szerző főként a Thuróczy-krónikát kivonatolta ... , ISBN 963 07 3599 7 ) Szabados György: A krónikáktól a gestáig A lap ... HU.WIKIPEDIA.ORG