(x)
 1. Élelmező intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... a hadrakelt seregnél még utánszállító intézetekül is szolgálnak és háborura ... közreműködnek. Ezek az intézetek egyszersmind az élelmi tárgyakat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Tanítóképző intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... . De már 1879. ez intézeteket megtoldották egy IV. évfolyammal ... ellátásban részesülnek (internátus). Ez utóbbi intézetekben vannak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Emberbaráti intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... . Ez intézeteket vagy az állam tartja fenn teljesen vagy részben, v ... . Intézetek siketnémák számára összesen 8, a növendékek száma 365. 3 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Elhelyező intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... . Az E. hatósági felügyelet alatt állanak. A cselédelhelyező intézetekről ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Egészségügyi intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... -intézetek, rokkantak háza és fogházak kórházai, gyengélkedő házak, a némely fürdőhelyeken létező katonai ápoló-intézetek és végre várkórházak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Orvosi intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... intézetek, melyek tudományos kérdések megfejtésére berendezett ... intézetek hijával minden tárgyat, még a sebészetet, szülészetet is ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Boncolástani intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... orvoskari intézetekkel együtt a hatvani-ujvilágutcai sarki közös ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Tengerészképző intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... oly intézetek, iskolák, amelyekben a hadi tengerészet altisztjei képeztetnek. Kevés eltéréssel az összes hadi tengerészetek tengerészképző ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Süketnéma-intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... intézetek csekély száma miatt még nagyon tökéletlen. Szomoru tény ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Földtani intézetek*

  A Pallas nagy lexikona ... oly állami intézetek, melyeknek célja az illető ország földjének ... intézetek és társulatok e nagylelkü, nemes mecenásának. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap