(x)
 1. User:KovacsUr/IGe sablonok*

  User IGe-0 - User IGe-1 - User IGe - User IGe-2 - User IGe-3 ... IGe-0 | User IGe-1 | User IGe | User IGe-2 | User IGe-3 ... egyszer ignorálja. IGe-2 Ezt a szerkesztőt IGe kétszer ignorálja. IGe-3 Ezt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. User:KeFe/KeFe-1*

  User IGe-0 - User IGe-1 - User IGe - User IGe-2 - User IGe-3 ... | User IGe-1 | User IGe | User IGe-2 | User IGe-3 ... ignorálja. IGe-2 Ezt a szerkesztőt IGe kétszer ignorálja. IGe-3 Ezt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Igenem*

  Igeragozás ... a szenvedő igének). Az igenemet ? az ige többi tulajdonságaitól ( igemód ... Az igenem (latin elnevezéssel genus ) azt jelöli, hogy az ige alanya ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Igemód*

  Igeragozás ... . Az igemód nem tévesztendő össze az igeidővel és az igeszemlélettel , bár ... igeidő alakjai gyakran az igemódot és az igeszemléletet is tömörítik ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. User vita:OsvátA/Archív2*

  User IGe-1 - User IGe ... Wikipédia-reklám 17 IGe-szavazás 18 Ha IGe 19 Arany kép forrás 20 ... igényét tekintetbe vettük és azt az ország közjogi állapotainak ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Igeidő*

  Igeragozás - Idő ... . [ szerkesztés ] Igeidők a magyar nyelvben A magyar igeragozásban három igeidőt ... 2 Az igeidő sajátosságai 3 Az igeidő-egyeztetés 4 Igeidők a magyar ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Kijelentő mód*

  Igeragozás ... A kijelentő mód ( latinul indicativus) az igemódok egyike, amely ... használt igemód: amennyiben az adott közlendő kifejezésére nem vonatkoznak ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Kötőmód*

  Igeragozás ... ! ? mondattanilag felszólító mód (az igekötő az ige után kerül); Nem akarja, hogy elmenjetek. ? mondattanilag kötőmód (az igekötő az ige ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Felszólító mód*

  Igeragozás ... A felszólító mód az igemódok egyike, amely számos nyelvben utasítás ... nyelvekben. A felszólító módú igeragozás az indoeurópai nyelvek többségében ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Feltételes mód*

  Igeragozás ... A feltételes mód az igemódok egyike, amely azt fejezi ki, hogy egy ... mód Kötőmód Igemód A lap eredeti címe " http://hu.wikipedia.org/wiki ... HU.WIKIPEDIA.ORG