(x)
 1. Hitvallás*

  Csonkok (kereszténység) - Csonkok 2005 augusztusából - Keresztény teológia - Keresztény vallásgyakorlat ... hitvallási iratai 3 Magyarországi hitvallások 4 Források 5 Lásd még 6 Jegyzetek ... ellenreformáció -kori hitvallása: Trienti hitvallás [ szerkesztés ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... . a prot. egyházban, az ágostai, baseli, helvét stb. hitvallások, melyek ... hitvallást követők). Hazánkban a ref. egyház lelkészei egy negyedszázad óta ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Apostoli hitvallás*

  Keresztény teológia - Keresztény vallásgyakorlat - Ókeresztény irodalom ... hitvallásként. Háromosztatú hitvallás, tehát három hitágazatban vallja ... Vallásportál Az Apostoli hitvallás ( latinul : Symbolum Apostolicum ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Ágostai hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... a várostól, melyben átadatott: «Confessio Angustana», ágostai hitvallás». Ez ... a Lutherféle reformáció híveinek evangéliomi hitvallását. Története a következő ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Ágostai hitvallás*

  Protestantizmus - Reformáció ... nyújtsák be hitvallásukat. A hitvallást aláírók János szász ... evangélikusok az Ágostai hitvallás szövege alapján alkották meg hitvallásaikat ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Helvét hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... . Baselli hitvallás). Ennél a ma már kevésbé ismert hitvallásnál sokkal ... néven két hitvallási irata is van a református egyháznak. A korábbi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Debreceni hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... első olyan hitvallása, mely a hittan valamennyi tételére iparkodik ... hitvallásban tegyék közzé annyiszor támadott nézeteiket. Az 1561. és 1562 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Belga hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... tudós helybenhagyásával egy hitvallást készített, melyet a következő ... . E szerint jelenleg két alakban létezik a belga hitvallás, az egyik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Athanasiosi hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Hitvallás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Augsburgi hitvallás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Ágostai hitvallás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap