(x)
 1. Grammatikusok*

  A Pallas nagy lexikona ... Konstantinápolyban, ahol állandóan 10 görög és 10 latin grammatikus ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Dionüsziosz (grammatikus)*

  Ókori görög nyelvészek ... Ókorportál Dionüsziosz ( Kr. e. 2. század ) görög grammatikus ... grammatikusi vagy zenetudósi munkásságának köszönheti-e, nem tudjuk. Tanára ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Sisenna (grammatikus)*

  Ókori római nyelvészek ... Ókorportál Sisenna (Kr. u. I. század?) Római grammatikus Életéről ... és Charisius grammatikusok hivatkoznak Plautus -kommentárjaira. Eszerint ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Artemidórosz (grammatikus)*

  Ókori görög nyelvészek ... . század?) Görög grammatikus Életéről származásán kívül semmit sem tudunk: Theónnak , az augustus -kori neves grammatikusnak a fia volt ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Olümpiodórosz (grammatikus)*

  Ókori görög filozófusok ... Olümpiodórosz ( 6. század ) görög grammatikus, filozófus Alexandriában élt, Arisztotelész munkáit magyarázta. Egy műve maradt ránk, amely ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Hérakleidész (grammatikus)*

  Ókori görög költők, írók ... Hérakleidész ( Kr. e. 1. század ) görög grammatikus Milétoszból származott, Héródianosz elődje a prozódia terén. Munkáiból mindössze ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Leonidész (grammatikus)*

  Ókori görög költők, írók ... Leonidész ( Kr. e. 2. század ) görög grammatikus Élisz szigetén élt és alkotott, semmi mást nem tudunk róla. Cicero tesz említést egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Parmeniszkosz (grammatikus)*

  Ókori görög írók ... Parmeniszkosz ( Kr. e. 2. század ) görög grammatikus Arisztarkhosz tanítványa volt, mestere szellemében folytatta a harcot a pergamoni ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Parmenón (grammatikus)*

  Ókori görög írók ... Parmenón (?) görög grammatikus Életéről semmit sem tudunk, működésének pontos ideje sem ismert. Athénaiosz szerint egy ?Peri dialektón ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Partheniosz (grammatikus)*

  Ókori görög írók ... Partheniosz ( 1. század ) görög grammatikus A Szuda-lexikon szerint Dionüsziosz Perihégétész tanítványa volt. Athénaiosz többször idézi egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG