(x)
 1. Generalkommando*

  A Pallas nagy lexikona ... -Generalkommando), amely a gazdászat-közigazgatási szolgálat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Generali*

  A Pallas nagy lexikona ... v. Assicurazioni Generali, cs. király általános biztosító-társaság Trieszt székhellyel. 1831. alakult Triesztben 5000 drb 1000 régi frtos ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Generál*

  Könnyűzenei együttesek ... A Generál egy magyar együttes, mely 1971-ben alakult. [ szerkesztés ... kiadás, angol nyelven, 1975) Generál II. (1975) Zenegép (1977) Heart of ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Standard Generalized Markup Language*

  Jelölőnyelvek ... A Standard Generalized Markup Language (röviden SGML ) egy metanyelv ... Generalized Markup Language (GML) leszármazottja, melyet az 1960-as ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Generalatus*

  A Pallas nagy lexikona (lat.), az a terület, amelynek összes helyőrségei, katonasága stb. fölötti vezényléssel egy magasabb rendfokozatu tábornok van megbizva. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Generálbasszus*

  A Pallas nagy lexikona ... magyarul számjelzés v. hangzatjelzés. Igy nevezik a zenében azt az eljárást, melynek segélyével valamely alhang (basszus) fölé vagy alá irt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Generalia*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.) a. m. általánosságok vagyis általános dolgok, szemben a speciálisakkal. G. alatt a birósági eljárásban azokat a kérdéseket értik, mel ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Generalissimus*

  A Pallas nagy lexikona (lat.), az állam összes haderőit vezénylő fővezér. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Generalmarsch*

  A Pallas nagy lexikona (német), dob- v. kürtjel; l. Diszmenet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Generalitás*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a. m. általánosság, szemben a specialitással; továbbá a tábornokok összesége; táborkar; tábornoki méltóság. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap