(x)
 1. Eset*

  Nyelvtani esetek ... Nyelvtani esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset (genitivus ... ://hu.wikipedia.org/wiki/Eset " Kategória : Nyelvtani esetek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Birtokos eset*

  Nyelvtani esetek ... _eset " Kategória : Nyelvtani esetek ... A birtokos eset , latin szóval genitivus az a nyelvtani eset , amely ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Megszólító eset*

  Nyelvtani esetek ... esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset (genitivus) ? határozói ... A megszólító eset , latinul vocativus bizonyos ragozó nyelvekben ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Határozói eset*

  Nyelvészet - Nyelvtani esetek ... esetek ? ezek általában az alanyeset , tárgyeset , részes eset , birtokos ... Nyelvtani esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset (genitivus ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Részes eset*

  Nyelvészet - Nyelvtani esetek ... A részes vagy részeshatározói eset , latinul dativus (a d?, d?re ?adni? igéből ) a ragozó nyelvekben a nyelvtani esetek egyike, amely ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Esetek a magyar nyelvben*

  A magyar nyelvvel kapcsolatos listák - Nyelvtani esetek ... az esetviszony többféle esetraggal is kifejeződhet, két különböző esetviszony ... ), némely esetviszonyok nemcsak esetraggal, hanem névutókkal is kifejezhetők ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Locativus*

  Nyelvtani esetek ... ˇ v ˇ sz Nyelvtani esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset ... A locativus egy olyan nyelvtani eset [1] , ami helyet jelöl meg, de ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Tárgyeset*

  Nyelvtani esetek ... esetek egyike, amely a kit? vagy mit? kérdésre felelő viszonyt jelöli ... : azt a szórend, vagy bizonyos esetekben elöljárószók, illetve ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Alanyeset*

  Nyelvtani esetek ... esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset (genitivus) ? határozói ... ) a ragozó nyelveknen a nyelvtani esetek egyike, amely általában az ige ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Superessivus*

  Csonkok (nyelvészet) - Csonkok 2007 áprilisából - Nyelvtani esetek ... ˇ sz Nyelvtani esetek Alanyeset (nominativus) ? birtokos eset ... szokatlan nyelvtani eset . Valamely felület fölötti helyzetet, vagy ... HU.WIKIPEDIA.ORG