(x)
 1. Egyházkerület*

  Csonkok (kereszténység) - Csonkok 2008 januárjából - Keresztény egyházszervezet - Magyarországi protestantizmus ... egyházkerületei: Déli Evangélikus Egyházkerület Székhelye: Pest ... Vallásportál Az egyházkerület protestáns egyházszervezeti egység ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Egyházkerületi felügyelő*

  Csonkok (kereszténység) - Csonkok 2008 januárjából - Keresztény egyházszervezet - Magyarországi protestantizmus ... Az egyházkerületi felügyelői tisztség viselője a magyarországi evangélikus egyházszervezetben az egyházkerület világi elnöke, a püspök ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Tiszáninnei ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... egyházkerülettel közösen. Az unióba vagyis az egyházkerületbe a XVI. sz. vége ... a többi egyházkerület, amennyiben az összetartozandóságnak mintegy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Erdélyi Református Egyházkerület*

  A kisebbségi magyarság vallási élete - Protestáns egyházak ... Református Egyházkerület, más felekezetek egyházkerületei mellett ... Erdélyi Református Egyházkerület A reformáció már a 16. század ötödik ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Baranyai ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... a baranyai püspök, mikor pedig a ráckevei egyházkerület hívta meg lelkészül, innen kormányozta a baranyai és az alsó dunamelléki egyházkerületeket ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Felsődunamelléki ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Dunántuli ev. ref. egyházkerület. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Tiszántúli ref. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... az összes ref. egyházkerületek közt a legnagyobb és legnépesebb ... . egyházkerület történetéhez (2 füzet, 1894). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Dunáninneni ev. egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... 1568-1576 között megalkották is az u. n. magyar ev. egyházkerületet ... egyházkerületnél említtetnek, e helyen csak a volt bicsei és bajmóci ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Fertő- és Balatonközti protestáns egyházkerület*

  A Pallas nagy lexikona ... E néven fordul elő néha az az egyházkerület, mely a prot. felekezetek teljes szétválását megelőző időben a dunántuli Sopron-, Vas ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Királyhágómelléki Református Egyházkerület*

  A kisebbségi magyarság vallási élete - Protestáns egyházak ... A KRE címere A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 1920 után ... szervezetét. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a nehézségek ... HU.WIKIPEDIA.ORG