(x)
 1. Nikaiai Császárság*

  Történelmi államok - Bizánci Birodalom - Anatólia történelme - Keresztes háborúk ... A Nikaiai Császárság volt a Bizánci Birodalom legnagyobb görögök ... . A keresztesek által alapított Latin Császárság meglehetősen gyenge ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Keleti császárság*

  A Pallas nagy lexikona ... máskép keletrómai, keleti vagy bizanci birodalom, valamint görög császárság. L. Keletrómai birodalom. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Nyugatrómai császárság*

  A Pallas nagy lexikona ... a római birodalomnak az a része, mely a birodalomnak 395. történt felosztása alkalmával Honorius császárnak jutott. E császárság ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Tesszalonikai császárság*

  A Pallas nagy lexikona ... Tesszalonikából is, mely azután az új görög császárság székhelye lőn. Theodorost ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Latin Császárság*

  Bizánci Birodalom - Európa történelmi államai - Keresztes háborúk ... A Latin Császárság ot ( latin nevén Romania ) a negyedik keresztes ... irányított Latin Császárság kezdettől fogva magának követelte ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Trapezunti Császárság*

  Történelmi államok - Bizánci Birodalom ... A Trapezunti Császárság 1204 -ben jött létre, miután V ... annak bukásáig. A kis császárság Kis-Ázsia északikeleti partvidékének ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. A Francia Császárság marsalljainak listája*

  Francia hadvezérek - Franciaország történelme - Napóleoni háborúk ... Az első Francia Császárság idején I. Napóleon 26 császári marsallt nevezett ki. Marsall bot az Első Császárság idején Tartalomjegyzék 1 ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Császárság*

  A Pallas nagy lexikona az a monarkikus állam, melynek uralkodója császár cimet visel. L. Cézarizmus. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Osztrák császárság*

  A Pallas nagy lexikona ... (Ciszlajtánia, helyesebben: a birodalmi tanácsban képviselt országok és tartományok), az idők folyamán több tartományból keletkezett ország, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Görög császárság*

  A Pallas nagy lexikona l. Keletrómai birodalom. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap