(x)
 1. Zene*

  A Pallas nagy lexikona ... . A zene eredetét a legrégibb történelmi népfajokhoz lehet visszavezetni ... . A mai értelemben vett zene századok, évezredeken át jutott mai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Zene*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok - Zene ... ( Zenész szócikkből átirányítva) Zeneportál Kotta A zene a hangok ... mutatkozik, hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata. A zene egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Zene*

  Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok - Zene ... Zeneportál Kotta A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó ... , de abban általában egyetértés mutatkozik, hogy a zene a hangok ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Abszolut zene*

  A Pallas nagy lexikona ... a zene mit «fejez ki». De azért az abszolut zenében is van hangulat ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Német zene*

  A Pallas nagy lexikona ... keresztül, mint ős forrása, az olasz s vele párhuzamosan a francia zene. A zene az olaszoknál már virágkorát élte, mikor a németeknél még csak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nemzeti zene*

  A Pallas nagy lexikona ... az erre támaszkodott ős keresztény zene ingatag elemeiből fejlődött ki ... korábban részesült népfajoké. A magyar N.-t l. Magyar zene. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Francia zene*

  A Pallas nagy lexikona ... A három fő zenestilus, az olasz, francia és német közt a francia zene ... zene szélesebb elterjedésével kezdett önállóságra jutni; mert sok ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Olasz zene*

  A Pallas nagy lexikona ... A keresztény egyházi zene és általában a nyugat-európai zene kifejlesztése körül a legfőbb érdem az olaszokat illeti. A zene legkiválóbb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Angol zene*

  A Pallas nagy lexikona ... , de különösen a zene terén eddigelé aránylag igen szegénynek nevezhető. Elsőrangu mester a zene terén egyáltalában még nem született ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Orosz zene*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Szláv zene. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap