(x)
 1. Vers*

  A Pallas nagy lexikona ... röviden szólva vers a. m. ritmusos beszéd. Ritmusos formát rendszerint ... beszéd. Nemcsak szabályosabb és kristályosabb azonban a vers a folyó ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Adonikus-vers*

  A Pallas nagy lexikona ... görög verssor. Két ütemü daktilusi rend, első üteme aprózott (u. n. tiszta daktilus), a második aprózatlan (u. n. spondeusz) A legkedveltebb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Alexandrin vers*

  A Pallas nagy lexikona ... a vers neve (,Sándor-vers`), Alexandre de Bernay (v. de Paris ... izlésnek nagyon kedvez a vers két fele ily ellentétek szembeállítására, mig ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Alkaioszi vers*

  A Pallas nagy lexikona ... Alkaios leszboszi költőről nevezett görög versmérték, mely a logaédi versek közé tartozik. A.-sor többféle van: egyik a közönséges 12 tagu A ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Alkmáni vers*

  A Pallas nagy lexikona antik versmérték, negyedfeles daktilus: [ÁBRA] MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Anakreoni vers*

  A Pallas nagy lexikona több görög versmérték neve, különösen a csonka jambusi dimeteré (negyedfeles jambus); mértéke: [ÁBRA] MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Glikoni vers*

  A Pallas nagy lexikona ... (Glyconeus), Glykon görög lirai költőről nevezett, de már Anakreonnál, sőt Sapphónál is előforduló metrum, a logaédi sorok egyike; negyedfél ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Politikus vers*

  A Pallas nagy lexikona ... (gör. sztichosz politikosz), közép- és új-görög versforma, mely a bizánci korban vált irodalmivá, s nevét onnan nyerte, mivel a fővárosból, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Sándor-vers*

  A Pallas nagy lexikona ... a. m. alexandrin vers (l. o.). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Sapphói vers*

  A Pallas nagy lexikona ... görög eredetü lirai versalak, melyet állítólag Sappho költőnő talált fel. A sapphói sor 11 szótagu trocheusi rend; öt láb van benne, melyek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap