(x)
 1. Vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... A V. eredeti szervezete a Szt. István által alapított várszerkezet volt; az ország várkerületekre volt osztva, melyeknek élén a király által ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Vármegye*

  Csonkok (történelem) - Csonkok 2005 áprilisából - Magyarország közigazgatása - Magyarország történelme - Országok korábbi közigazgatási egységei ... A Szent Korona országainak vármegyéi 1881 után A vármegye ( latinul ... szigorúan véve a vármegye volt, de ennek szinonimájaként széles körben ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Pilis vármegye*

  A Pallas nagy lexikona l. Pest-Pilis-Solt-Kiskun. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Bodrog vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... egyike a letünt régi vármegyéknek, nagyjából a mostani Bács-Bodrog, Pest és Csanád vmegyék területén feküdt; határai és birtokviszonyai azon ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Somlyó vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... a mai Krassó-Szörény (l. o.) vármegyében mező-Somlyó (a mai temesvármegyei Nagy-Semlak, Dentától keletre) környékén feküdt. Először V. Istvá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Keve vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... a mai Torontál és Temes vármegye déli részén, a Duna baloldalán ... Margitot, III. Béla leányát, Kevevár és az egész vármegye úrnőjének ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Klisza vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... (Clissa), Dalmátországban feküdt. Első ismert zsupánja 892-ből Leledrág. Várában 978 táján Derciszláv horvát király menedékhelyet nyitott a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Dombró vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... (másként Dubrava), jelenleg Belovár megyének egy része. A D.-i kerületet (comitatus) Szt. László adományozta a zágrábi püspöknek. Az első al ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Valkó vármegye*

  A Pallas nagy lexikona ... időn a vármegye feledésbe ment, ugy hogy holfekvését is csak újabb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Bodrog vármegye*

  Szócikkek a Pallas-lexikonból átemelt tartalommal - A Magyar Királyság letűnt vármegyéi ... Bodrog vármegye az egyike a letűnt régi vármegyéknek, nagyjából ... régibb iróink és Bács vármegye érdekelt körei Bodrog vármegye ... HU.WIKIPEDIA.ORG