(x)
 1. Vara*

  A Pallas nagy lexikona spanyol-portugál rőf, mely 0,8 és 1,1 m. közt ingadozott; a gyakorlatban 20 V.-t 17 m.-nek vettek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Adorján vára*

  A Pallas nagy lexikona ... Biharmegyében Szalárd mellett feküdt, hol romjai most is láthatók. 1284-ben Pál országbiró pártütő fiait IV. vagy Kun László parancsára Debr ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Árva vára*

  A Pallas nagy lexikona ... eredetileg királyi vár volt. Várispánság központja 1267 óta. 1307. András mester már «comes et castellanus de Arva» cimet visel, ami nem mut ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Attila vára*

  A Pallas nagy lexikona ... vagy Huszt vára, Udvarhelym. homoródi j.-ban az ú. n. Rikában emelkedő Hegyes tetőn álló várrom; a hagyomány szerint Attila a Rikán ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Árpád vára*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. régi várrom az Árpád-hegy csúcsán Dömösnél, Esztergommegyében. Ma már alig látszanak alapfalai; történelméből csupán az említhető meg, ho ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Ika vára*

  A Pallas nagy lexikona ... más néven a csernátoni csonka torony, Háromszék vmegyében, Csernáton faluhoz félórányira, két patak közt egy dombon fekszik. E vár voltaképe ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Boldogkő vára*

  A Pallas nagy lexikona ... Abauj vmegyében. 1383. királyi vár, melyet Zsigmond király 1388-ban tartozékaival együtt 8838 frton, majd 8 év mulva 10.830 frton az olnodi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Boli vára*

  A Pallas nagy lexikona ... . A Boli vára azonban a közéletben hazánk egyik sokszor emlegetett ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Bottyán vára*

  A Pallas nagy lexikona ... Tolna vármegyében Kömlőd mellett. II. Rákóczy Ferenc a Közép-Dunán biztos közlekedési pontot óhajtván szerezni, amelyen át a Duna két partjá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Budetin vára*

  A Pallas nagy lexikona l. Budatin. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap