(x)
 1. Nem teljes bizonyíték*

  A Pallas nagy lexikona ... a törvényes bizonyítási rendszernél oly bizonyíték, mely más bizonyíték által való kiegészítést igényel. Különben annak alalpján az az által ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Teljes elégtétel*

  A Pallas nagy lexikona ... az osztrák polgári törvénykönyv szerint az a kártalanítás, mely a megszünt nyereségre és az okozott megsértés jóvátételére vagyis az u. n. e ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Teljes fémtartalom*

  A Pallas nagy lexikona ... , megkapjuk a teljes fémtartalmat. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Teljes hajó*

  A Pallas nagy lexikona ... (ném. Vollschiff, ol. nave, ang. fullrigged ship), háromárbocos nagyobb vitorlás hajó, melynek minden árboca teljes árboc, azaz két árboc ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Teljes indukció*

  A Pallas nagy lexikona ... Ha azon esetek, melyekre valamely bebizonyítandó tétel vonatkozik, egy első, egy magasabb második, egy harmadik stb. osztályba sorozhatók, ú ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Teljes kor*

  A Pallas nagy lexikona l. Életkor. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Teljes súly*

  A Pallas nagy lexikona l. Nyerssúly. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Teljes tanácsülés*

  A Pallas nagy lexikona ... társas biróságoknál valamennyi birósági tag közbenjöttével tartott tanácsülés, melyet bizonyos ünnepélyes alkalmakból tartanak; felsőbb rend ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Teljes virág*

  A Pallas nagy lexikona ... vagy dupla virág (növ., flos plenus v. multiplicatus), az olyan, melyben a himek, sőt gyakran a termő helyett is rendes szinü és alaku, legf ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Teljes visszaverődés*

  A Pallas nagy lexikona ... Ha a fény két különböző közeg határához ér, akkor általában a fénynek csak egy része verődik vissza az eredeti közegbe, ahonnan a fény jött, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap