(x)
 1. Tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... . rendszerint jogi felelősséget nem szül, kivéve ha az illető a tanács adására ... , közigazgatási biróság 5-tagu T.-ban határoz. L. még Hadi tanács. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Hadi tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... 1850-ig Ausztriában a legfőbb katonai hatóság, mely a hadviselést s általában az egész hadügyet intézte. Az udvari hadi tanács elnöke ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Polgári tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... társas biróságoknál a polgári ügyek ellátására alakított tanács, ellentétben a büntető tanáccsal, melyhez a büntető ügyek utalvák. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Birodalmi tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... (Reichsrath), országos törvényhozó, v. pusztán vélemenyező, tanácsadó testület. Igy nevezik Ausztriában a törvényhozó testületeket t. i. a k ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Iparoktatási tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... tanács, melynek feladata az 1892 aug. 24. legfelsőbb elhatározással ... iparoktatási ügyekben és kérdésekben véleményt adjon. A tanács áll 32 tagból ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Itélő tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... az a tanács, amely a tanácsülésbe tartozó határozatok, különösen ... tanács. Az I. biráinak számát és a tanácskozás rendjét, valamint az itélet ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kegyelmi tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... a m. kir. Kuria kebelében alakított tanács, mely halálbüntetést kimondó itélet esetében véleményt mond a fölött, léteznek-e kegyelmezési ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Statisztikai tanács*

  A Pallas nagy lexikona l. Statisztikai hivatal. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Család-tanács*

  A Pallas nagy lexikona ... A C. intézményét hazánkban az 1877. évi XX. t.-c. hozta be. C.-ot végrendeleti uton, vagy a végrendeletekre előszabott alakban kiskoru gyerm ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Szabadalmi tanács*

  A Pallas nagy lexikona l. Szabadalmi hatóságok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap