(x)
 1. Tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... nagyobb ezüst pénz, mely körülbelül 1500 körül lett ismertté s honosodott meg Közép-Európában. Az első T.-okat 1484. Tirolban verték (Zsigmo ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Tallér*

  Tallérok ... A tallér egy nagyobb ezüstpénzt jelentett, amely 1500 körül lett ... Egyéb nyelveken 2 A tallér elterjedése 3 Velencei tallérok 3.1 Márk ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Oroszlán-tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... régi németalföldi aranypénz, későbben ezüstpénz. A pénzen egy férfialak volt kiverve, ki egy pajzsot tartott, mely utóbbin egy oroszlán volt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Győzelmi tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... (Sieges-Thaler). Ezen elnevezés az 1866-iki porosz-osztrák háboru után keletkezett győzelmeik emlékére ujabbkori szokás szerint tallér ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Brabanti tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... a. m. Albert-tallér; ezek helyébe léptek utóbb az osztrák (brabanti) koronatallérok; egy-egy körülbelül 4 1/2 korona. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Salvator-tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... a XVI. és XVII. sz.-ból való svéd tallér, Krisztus képpel s ezzel a körirattal: "Salvator mundi adjuva nos". ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Species-tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... hajdan ezüstpénz fejjel vagy mellképpel (species); Németországban és Ausztriában (itt 1857-ig) = 4,95, Svédországban = 5,40, Dániában és Nor ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Keresztes tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... az Albertus-tallér, a koronatallér, a velencei tallérnagyságu ezüstpénz (Scudo della croce), melynek egyik lapját stilizált kereszt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Koronás tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... II. József, II. Lipót és I. Ferenc korában eredetileg Brabant és Flandria számára veretett, de hazai pénzverdékben. Egyik oldalukon a fejede ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Lázsiás-tallér*

  A Pallas nagy lexikona ... népies neve a koronás talléroknak, melyek II. József, II. Lipót és I. Ferenc korában Bécsben, Körmöcbányán, Milanóban s más pénzverdékben, e ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap