(x)
 1. Ohm törvénye*

  A Pallas nagy lexikona ... kifejezi, hogy az elektromos vezetők zárt örében, melybe valamely elektromos forrás van beiktatva, a keringő elektromos áram ereje (intnezit ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Grimm törvénye*

  A Pallas nagy lexikona ... foglalkozik e kérdéssel: Grimm törvénye, Petz Gedeontól. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Avogadro törvénye*

  A Pallas nagy lexikona ... (Gay-Lussac, Avogadro törv.). A kémiának fontos hipotézise, amely szerint a gázok és gőzök egyenlő térfogatában, ugyanazon hőmérséken és nyo ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Joule törvénye*

  A Pallas nagy lexikona l. Joule. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Carnot törvénye*

  A Pallas nagy lexikona ... Igy nevezik a Sadi Carnot-tól 1828. fölállított tételt a melegségnek munkavégző erejéről. E tétel igy hangzik: «Valahányszor a melegség munk ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Linus törvénye*

  Informatika ... Linus törvénye két fogalmat is jelöl, mindkettőt Linus Torvaldsról nevezték el. Tartalomjegyzék 1 Linus törvénye Eric S. Raymond szerint ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Pascal törvénye*

  Fizika ... Pascal törvénye folyadékok mechanikájában a hidrosztatika alaptörvénye, kimondja, hogy nyugalomban lévő folyadék minden azonos magasságban ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Arkhimédész törvénye*

  Csonkok (fizika) - Csonkok 2007 márciusából - Lefordítandó lapok - Áramlástan ... Az ókori görög tudós, Arkhimédész alkotta meg a felhajtóerőről szóló törvényt, amelyet ma az iránta való tiszeteltből így nevezünk. Vitruviu ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Kereslet törvénye*

  Mikroökonómia ... A kereslet törvénye egy, a javak keresletére vonatkozó fontos megállapítás a mikroökonómiai fogyasztáselméletben . Lényege a következő: ha ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Walras törvénye*

  Mikroökonómia ... Walras törvénye egy közgazdasági állítás, amely azt mondja ki, hogy ... törvénye szerint bárhogyan is választjuk meg az árakat, . A ?törvényt ... HU.WIKIPEDIA.ORG