(x)
 1. Törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... valamely törvény hatálya kezdődik, magában a törvényben megállapítva, v ... elfogadott elveket l. Büntető törvény hatálya. A T. hatálya megszünik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nemzetiségi törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... eshetik különös szabályozás alá. A törvény tehát a honpolgárok teljes ... óhajt; 3. peres ügyekben a törvény különbséget tesz a szerint, amint ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Garancia-törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... . E törvény célja Róma és az Egyházi Állam elfoglalása dacára a pápának ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Halászati törvény*

  A Pallas nagy lexikona Az 1888 XIX. t.-cikk főbb intézkedéseinek ismertetését l. Halászat. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Idegen-törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... (alien-bill), 1793. hozott angol kivételes törvény, mely az Angliában felmerült s politikai menekültek által szított üzelmek ellen irányult ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Illetékességi törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... az, mely a hatóságoknak hatáskörét s illetékességét szabályozza. Poroszországban különösen igy nevezik a közigazgatási hatóságok és közigazg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Ripuári törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... (Lex Ribuariorum), a ripuári frankok törvénykönyve. Különböző egymás mellé sorakozott részekből áll, melyek közül a legrégibb a VI. sz.-ból ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Katonaellátási törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... megállapítja a hadi erők kötelékébe tartozó egyének nyugdíj-igényeit s az ily elhalt egyének netalán hátrahagyott özvegyeinek és árváinak az ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kereskedelmi törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... A K. első kodifikációját hazánkban tartalmazzák az 1840. XVI. t.-c. a kereskedőkről; az 1840. XVIII. t.-c. a közkeresetre összeálló társaság ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Telegráf-törvény*

  A Pallas nagy lexikona ... jelzőre is kiterjeszti fentartott jogát. A törvény közhasználatu ... . Közérdekü berendezés a törvény szerint az, amely a közbiztonság, közegészség ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap