(x)
 1. Tábori*

  A Pallas nagy lexikona ... Róbert, iró és hirlapiró, szül. Almáson (Bács) 1855 nov. 10. Középiskolai tanulmányait Baján, egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten vé ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Tábori ágy*

  A Pallas nagy lexikona ... . Ugyanigy készül a tábori szék is. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Tábori csapatok*

  A Pallas nagy lexikona ... azaz a hadrakelésre hivatott u. n. tábori alosztályok és osztályok, megkülönböztetésül a póttestektől. Ezek háboru esetén nem vonulnak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Tábori csendőrség*

  A Pallas nagy lexikona l. Csendőr. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Tábori erődítés*

  A Pallas nagy lexikona l. Erődített hadállás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Tábori fogházak*

  A Pallas nagy lexikona ... a hadsereg vagy egyes részeinek mozgósítása alkalmával a hadra kelt sereg katonai törvényszékeinél állíttatnak fel s az illető törzs- vagy f ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Tábori gyógyszertár*

  A Pallas nagy lexikona ... Minden tábori kórház mellé egy T.-t, a tartalékkórházak mellé egy-egy gyógyszertárt adnak. A tábori egészségügyi intézetek által elhasznált ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Tábori hidak*

  A Pallas nagy lexikona a vizek, hegynyilások, árkok oly nemü áthidalásai, melyek hadjáratkor hadi célokra építtetnek. L. Átkelés és Hadi híd. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Tábori istentisztelet*

  A Pallas nagy lexikona ... Ennek megtartására egy alkalmas helyen sátor vagy óvófedél alatt oltárt állítanak fel. Az egész csapat (lovasság, tábori tüzérség ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Tábori jel*

  A Pallas nagy lexikona ... jelszó és jelnév, a szolgálati szabályzatban mint ismertető jelek vannak felsorolva, melyek helyőrségekben és háboruban, különösen oly esete ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap