(x)
 1. Szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona l. Államszolgálat. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Forgalmi szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... szolgálat. A fentjelzett sokoldalu szolgálatot altisztek és forgalmi tisztek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Hadi szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... régebben a. m.a tábori szolgálat, azaz tágabb értelemben ... és kémszemlei szolgálat az illető hadcsapatok mozdulatainak biztosítására ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Pénztári szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... A vasutak állomásain a személy- és árforgalom nagyságához mérten egy vagy több pénztár van felállítva. Igy lehet p. személy, podgyász-, gyor ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Hirszerző szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... főhadiszálláson e hirek összeszedésével és a hirszerzés-szolgálat vezetésével ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Postai szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona l. Postaügy (melléklet). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Biztosító szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... és folytonosan megfigyelik, ami a földerítő szolgálat körébe tartozik ... és hirvivő szolgálat teljesítésére mindig lovasság is csatolandó ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Isteni szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... és előtte kedves életre. A kat. isteni szolgálat központja, lelke ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kiegészítő szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... (németül Assentirung, Stellung, Überprüfung), a katonák besorozása, az állítás és a felülvizsgálat. A sorozás fő- és utósorozásra oszlik; a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Telegráf-szolgálat*

  A Pallas nagy lexikona ... kezelési szolgálat teszi közkinccsé. Minthogy pedig a telegráf már ... forgalmi intézménye, ezen kezelési szolgálat nagyjában egyöntetü kell ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap