(x)
 1. Szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... a geologiában olyan rétegek összessége, amelyek hasonló körülmények közt egymáshoz nagyon közeli időszakban képződtek. Máskép formáció, magy ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Perm-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... a. m. diasz-szisztéma (l. o.). ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Raeti szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... (rhät), a Föld középkorának, vagyis mezozoosz-korának szisztémája, mely a triasz-szisztéma fölött és a jura-szisztéma alatt foglal helyett ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Huron-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... a Föld archaikus vagyis őskorának felső szisztémája, mely az ős-gnájszokra települ, fölötte a kambrium-szisztémabeli palákkal. Főként kristá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Rhät-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Raeti szisztéma. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Jura-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... (l. a mellékelt két képet), a Föld középkorának, vagyis a geologiai másodkornak ama rétegcsoportja, mely a triasznál fiatalabb, a krétánál p ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Kambri-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... , e szisztéma pedig a legrégibb kövületeket rejtő rétegcsoport ... a szilus-szisztéma alsó emeletéhez sorozták és nem különböztették meg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Karbon-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Kőszén-szisztéma. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kőszén-szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... (Karbon-szisztéma, l. a mellékelelt képet), a Föld ókorának vagy első ... pedig a diasz- v. perm-szisztéma rétegei. Helyenkint roppant nehéz ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Szilur szisztéma*

  A Pallas nagy lexikona ... -szisztéma rétegeire és amelyre a devon-szisztéma rétegei telepedtek. Képződött tehát a geologiai ókorban a kambri-szisztéma rétegei után ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap