(x)
 1. Szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... (állati, növényi). Az egész ember, valamint az állatok és növények is sejtekből s ezekből álló komplexumokból vagyis Sz.-ekből vannak felépí ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Ábrás szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... fonállal képezik s ha ez a vetőfonál a szövet egész szélességén átvonul, mig ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Fludiál-szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... a petrografiában a kőzetek vizsgálatánál észlelhető sajátszerü folyóssági szerkezet. Az ilyen szövet gyakran már szabad szemmel is látható ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nyüstös szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... a mintás szöveteknek az a csoportja, amelyeknek mintaeleme legfeljebb 30 fonalból áll, amelyek tehát még nyüstökkel felszerelt szövőszékeken ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Oszló szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... .-ét utómerisztemának mondjuk. Az O. ellentéte az állandó szövet v ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Gránitos szövet*

  A Pallas nagy lexikona alatt az összetett kristályos kőzetek alapanyagnélküli szövetét értjük, midőn a szemeket csakis a kristályító erő tartja össze. L. Gránit. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Habos szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... Különös alaku, hosszukásan görbült s mindinkább hegyesedő rajzokkal tarkázott felületü ásványról, vagy kőzetről mondjuk, hogy habos szövetü. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Bazaltos szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... Az összetett kristályos kőzetek közt vannak olyanok, melyeknek anyaga első tekintetre egynemünek látszik, vagyis az elegyrészek benne oly ap ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Porfiros szövet*

  A Pallas nagy lexikona ... az összetett kristályos kőzetek azon szerkezete, amidőn kőzetben nagyobb és apróbb elegyrészek vannak, a nagyobbak az apróbban tömegébe, az ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Beforrasztó szövet*

  A Pallas nagy lexikona (növ.), l. Paraszövet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap