(x)
 1. Roman*

  A Pallas nagy lexikona ... az ugyanily nevü romániai járásnak (1870 km 2 ter, 101 549 lak.) és püspükségnek székhelye a Moldva mellett, közel a Szeretbe való torkollás ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Román-*

  A Pallas nagy lexikona összetételü magyar helyneveket l. a főszó alatt. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Román*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. Miron, a görög keleti román egyház nagyszebeni érsek-metropolitája ... főgimnáziumon és jogi akadémián a román nyelv s irodalom helyettes tanára ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Gábor Román*

  A Pallas nagy lexikona ... szláv nyelven Radomir, bolgár cár. Atyja, Samu cár halála (1014 szept. 15.) után lépett a bolgár trónra és alig néhány hónapig uralkodott. U ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Räto-román*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Raeto-román nyelvek. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Román cément*

  A Pallas nagy lexikona l. Cément. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Román építészet*

  A Pallas nagy lexikona Európában a X-XIII. sz.-ban uralkodott építészeti stilus, l. Építészet (VI. köt., 245. old.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Román irodalom*

  A Pallas nagy lexikona ... az u. n. román (oláh) nyelv irodalma, melyről csak a XIX. sz. második ... román könyv korától máig több korszakot különböztetni meg. Gaster ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Román koronarend*

  A Pallas nagy lexikona l. Koronarendek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Román művészet*

  A Pallas nagy lexikona ... először ezen építési rendszer a román nevet nyerte. Majd szokássá vált ... ., sőt utóbb általánosítva a román műveltség korának nevezni, amit ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap