(x)
 1. Gallo-római*

  A Pallas nagy lexikona ... igy nevezik ama régiségeket, melyek a gallusok lakta területen készültek abban az időben, midőn e nép a római uralom alatt volt. E korszak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Greko-római*

  A Pallas nagy lexikona ... igy neveztetnek a római korban épült amaz építmények, melyek a részletek több vagy kevesebb megváltoztatásával a görög oszlopos rendszert ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Római adószám*

  A Pallas nagy lexikona l. Indictio. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Római birodalom*

  A Pallas nagy lexikona ... már a királyok korában valósággal római főhatóság alatt állanak ... , Servius Tullius és Tarquinius Superbus. Hozzájuk fűzte a római ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Római díj*

  A Pallas nagy lexikona ... pénzösszeg mellett a római Medici-villában való lakásra és ellátásra ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Római építészet*

  A Pallas nagy lexikona l. Építészet (VI. köt. 241. old.) és Lakóház (XI. köt. 204. old.). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Római érmészet*

  A Pallas nagy lexikona l. Érmészet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Római festészet*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Római művészet. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Római fürdő*

  A Pallas nagy lexikona ... ir-római fürdő, l. Fürdő (VII. köt. 724. old.). - R. mint magyar telep, l. Aquincum római fürdő. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Római galamb*

  A Pallas nagy lexikona ... Franciaország keleti és délkeleti részeiben honos, hatalmas testü, de nehézkesen repülő, lomhán mozgó díszgalamb, mely alakra s testtartásra ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap