(x)
 1. Részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... A magyar kereskedelmi törvény R.-nak azt a társaságot tekinti, mely előre meghatározott bizonyos számu és egyenértékü (egész v. hányad) rész ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Részvénytársaság*

  Cégek - Gazdasági jog - Csonkok (jog) - Csonkok 2006 januárjából ... felelősségű társaság részvénytársaság ˇ közös vállalat ˇ társadalmi szervezet ... szerzői jog iparjogvédelem A részvénytársaság , röviden rt. egy ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Kőolajfinomítógyár-részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... egyike Magyarország legnagyobb ipartelepeinek, melynek gyárai vannak Fiuméban, Brassóban, továbbá még Oderbergben is. E vállalatot 1882. ala ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nemzeti balesetbiztosító részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... félmillió osztrák értékü forintnyi teljesen befizetett részvénytőkével, 1893. alakult Budapesten. Működési köre Ausztria és Magyarország öss ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Pesti könyvnyomda részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... 1868. alapították Lapka György, Falk Miksa dr., Falk Zsigmond és mások 220 500 frt alaptőkével. Első elnöke Klapka György volt, a jelenlegi: ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Egyesült magyarhoni üveggyárak részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... 1890. alakult Budapesten a Kuhinka-féle uj-antalvölgyi üveggyárból. Megszerezte a hirneves herendi porcellángyárat, melynek üzemét folytatja ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Magyar agrár- és járadékbank részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... 1895 jun. alakult Budapesten 24 millió korona alaptőkével. A vállalat tárgya hitelnyujtás mezőgazdasági szövetkezeteknek és bárminemü egyesü ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... alakult 1881-ben Budapesten egy millió frt alaptőkével, felosztva 10000, egyenkint 100 frttal befizetett bemutatóra szóló részvényre. A szor ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... Magyar gőzhajózási részvénytársaság egész hajóállományát. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Magyar-francia biztosító részvénytársaság*

  A Pallas nagy lexikona ... 1880. alakult Budapesten 20 millió frank, vagyis 8 millió aranyforint részvénytőkével, melynek 50%-a tényleg be is fizettetett. A vállalat a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap