(x)
 1. Politika*

  A Pallas nagy lexikona ... (gör.), e néven eredetileg az államra és intézményeire vonatkozó tanok összességét értették (Aristoteles), később pedig az állam kormányzásá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Politika*

  Csonkok (politika) - Csonkok 2004 szeptemberéből - Politika - Az összes lektorálandó lap - Lektorálandó lapok 2006 augusztusából ... Politikaportál Politika Politikai portál Országonkénti politikák ... ideológiájuk szerint A politika a csoporton belüli döntéshozási folyamat. Bár ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Agrár-politika*

  A Pallas nagy lexikona ... (mezőgazdasági). Tágabb értelemben felöleli mindama törvényhozási és kormányi vagy hatósági intézkedéseket, melyek a mezőgazdaságra és az eb ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Földmivelési politika*

  A Pallas nagy lexikona l. Agrárpolitika. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Alkotmányi politika*

  A Pallas nagy lexikona l. Államtudományok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Gazdászati politika*

  A Pallas nagy lexikona ... azon államtani elvek és tételek foglalata, melyek az államhatalomnak, nevezetesen a törvényhozásnak és közigazgatásnak közgazdasági érdekü t ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Görög politika*

  A Pallas nagy lexikona l. Görögország. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Hadügyi politika*

  A Pallas nagy lexikona ... azon államtani elvek rendszeres foglalata, tudománya, amelyek a honvédelmi ügynek egy részről az államélet természete, másfelől az állam tén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Jogszolgáltatási politika*

  A Pallas nagy lexikona ... foglalatát, mely mint ilyen a politika vagy országászat tudományának egyik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Kereskedelmi politika*

  A Pallas nagy lexikona ... a belkereskedelmi politika főkövetelménye, hogy az állam egész szervezete ... az államnak a külkereskedelmi politika. Ennek irányelvei sok, a tudományban ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap