(x)
 1. Polgári biróságok*

  A Pallas nagy lexikona ... azok, amelyek polgári jogügyekben birói hatáskörrel birnak: a járásbiróságok, amelyekhez a sommás perek első foku ellátása tartozik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Polgári biztos*

  A Pallas nagy lexikona ... mozgósításkor a főbb katonai parancsnokságoknál (hadtesttől fölfelé) alkalmazott polgári tisztviselő, kinek rendeltetése az esetleg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Polgári érdemrend*

  A Pallas nagy lexikona ... némely országban polgári egyének érdemeinek jutalmazására alapított rendjel, melyet kizárólag csak polgári egyének nyerhetnek. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Polgári év*

  A Pallas nagy lexikona l. Év. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Polgári halál*

  A Pallas nagy lexikona ... (franc. mort civile), a polgári jogképességnek elvesztése. A római ... , amelyek folytán az elitélt a törvényben meghatározott polgári jogait ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Polgári házasság*

  A Pallas nagy lexikona ... s egyházi törvények szerint, hanem az állam által e célra kirendelt polgári ... . az állampolgároknak tetszésére bizza a házasságnak az egyház szine v. a polgári ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Polgári iskola*

  A Pallas nagy lexikona l. Népiskola és Iparoktatás. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Polgári javak*

  A Pallas nagy lexikona l. Nemesi javak. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Polgári jog*

  A Pallas nagy lexikona l. Magánjog. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Polgári joghatóság*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat. jurisdictio civilis), a polgári jogszolgáltatás gyakorlatára vonatkozó jogosítványoknak összessége. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap