(x)
 1. Pesti*

  A Pallas nagy lexikona ... Gábor, l. Pesti Mizsér. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Pesti Divatlap*

  A Pallas nagy lexikona ... főleg a társas élet, szépirodalom és művészet körében, divatképpel, irók és művészek arcképeivel, szinpadi képekkel, nemzeti és népdalok han ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Pesti Hirlap*

  A Pallas nagy lexikona ... küldetett szét belőle a pesti postán vidékre. Megjelent ki ívrét-alakban ... . címét Pesti Hetilapra változtatta; mint ilyen is megszünt 1869 végén ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Pesti Hirnök*

  A Pallas nagy lexikona ... politikai napilap, első mutatványszáma 1860 febr. 18. jelent meg; szerkesztette, mint a lap tulajdonosa, Szabó Alajos dr., szept. 12-től Ilm ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Pesti Hölgydivatlap*

  A Pallas nagy lexikona ... közlöny a szépirodalom, művészet és kiválólag a divat köréből; Király János alapította 81860 jul. 1-től december 15-ig magyar Hölgydivatlap ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Pesti Ivek*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Pesti Röpivek. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Pesti medence*

  A Pallas nagy lexikona ... vagy nagy magyar síkság, a nagy magyar alföld a Tisza mindkét oldalán a Kárpátoktól az alsó Dunáig s azon tul a szlavoniai és szerbországi h ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Pesti mérő*

  A Pallas nagy lexikona l. Mérő. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Pesti Mizsér*

  A Pallas nagy lexikona ... Gábor, régi magyar meseiró, szótárszerző és bibliafordító, szül. a Pesten alkot Mizsér nevü polgári családból 1510 táján; Toldy Ferenc hozzá ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Pesti műegyesület*

  A Pallas nagy lexikona l. Műegyesület. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap