(x)
 1. Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... törzsfő volt egyszersmind a pap is, később ezt a hivatalt a királysággal kötötték egybe. Athénben és Rómában, sőt másutt is a legfőbb pap ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... The Folk-Tales of the Magyars collected by Kriza, Erdélyi, Pap ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Pap*

  Szócikkek a Pallas-lexikonból átemelt tartalommal - Egyház ... A további jelentéseket lásd a(z) Pap (egyértelműsítő lap) oldalon. Ez ... szócikké alakításában, majd távolítsd el ezt a sablont. A pap ( latinul ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Fogarasi Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... József. tanár, iró, szül. Szászvároson 1744 aug. 26., megh. Marosvásárhelyt 1784 dec. 17. Nagyenyeden tanult, hol 1768. a retorikai osztály ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Bogomil pap*

  A Pallas nagy lexikona ... más néven Jeremiás, Péter bolgár cár (927-967) korában élt és a bogomil vallásfelekezet alapítója volt. A bogomilok apokrif szent könyveikne ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Szathmári Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... lelkésznek. Itt esperességet is viselt 1696 májusig, amikor kolozsvári pap ... , szabad gondolkozásu hittudós volt, ki Fogarasi Pap József biztatására ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Szoboszlai Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... . azon legfelsőbb kitüntetés érte, melyben akkorig még protestáns pap ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Egy pap*

  A Pallas nagy lexikona Szeberényi Lajos irói álneve. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Lőrinc pap*

  A Pallas nagy lexikona l. Nagybotu Lőrinc. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Maklári Pap*

  A Pallas nagy lexikona ... Lajos, ref. lelkész, szül. 1816. Gicén (Gömör), meghalt Berzétén (Gömör) 1869 május 25-én. 1823-tól Losoncon, 1826-tól Sárospatakon tanult, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap