(x)
 1. Pápai állam*

  A Pallas nagy lexikona l. Egyházi állam. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Pápai devolució*

  A Pallas nagy lexikona ... püspöki adományozástól függő javadalmak adományozási jogának a pápára átháramlása, ha a püspök az adományozási joggal a kánonjog által megál ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Pápai hónapok*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Pápai rezerváták. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Pápai kereszt*

  A Pallas nagy lexikona l. Kereszt. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Pápai korona*

  A Pallas nagy lexikona (tiara), l. Föveg. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Pápai körlevél*

  A Pallas nagy lexikona l. Enciklika. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Pápai követek*

  A Pallas nagy lexikona l. Követek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Pápai Páriz*

  A Pallas nagy lexikona l. Párizpápai. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Pápai prelátusok*

  A Pallas nagy lexikona ... a szentszék hatóságainál alkalmazott s rangban a bibornok után álló egyházi személyek. A patriárkákon, érsekeken és püspökökön kivül az u. n ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Pápai rendszer*

  A Pallas nagy lexikona ... » konstitucióval, a pápai csalhatatlansággal együtt dogmává emelt, mi ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap