(x)
 1. Nyilt birtok*

  A Pallas nagy lexikona ... minden olyan birtoktest, amely korlátlanu feldarabolható, illetőleg bármily kis részletében tetszés szerint eladható. Ellentéte a zárt birto ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nyilt hang*

  A Pallas nagy lexikona olyan magánhangzó, melyet tágabb szájnyilással ejtünk; ellentéte a zárt hang. L. Hangok. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Nyilt hitel*

  A Pallas nagy lexikona ... a folyószámlás összeköttetésben az a kölcsönös megállapodás, amelynek alapján az egyik szerződő fél, vagy pedig kölcsönösen mind a két fél, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nyilt levél*

  A Pallas nagy lexikona l. Levél (XI. köt., 470. old.) és Pátens. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Nyilt magasság*

  A Pallas nagy lexikona ... hidaknál 1. az a köz, amely a hídpálya felszíne és az esetleges felső keresztkötésekés szélrácsozások alsó éle közt van (hídpálya Ny.-a); 2. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nyilt parancs*

  A Pallas nagy lexikona l. Pátens. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Nyilt szélesség*

  A Pallas nagy lexikona ... hidaknál a hjdon átvezetendő közlekedés számára a szerkezetnek a pályaszin fölé emelkedő részei, vagy a korlátok közt szabadon hagyott széle ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Nyilt tér*

  A Pallas nagy lexikona ... napi és heti lapokban az a rész, melyben a szerkesztőség a közönség köréből beérkezett közérdekü vagy akár magánügyet tárgyaló fölszólalásai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Nyilt torkolat*

  A Pallas nagy lexikona l. Folyó. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Nyilt üzlet*

  A Pallas nagy lexikona az u. n. detail üzlet, ahol az árukat nem nagyban (en gros), hanem kicsiben (en détail) a közvetlen fogyasztóknak árulják. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap