(x)
 1. Nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... v. tájszólás (görög-latin műszóval dialektus), a nyelvnek vidéki vagy helyi alakja, de ha a különbség annyira megy, hogy a kölcsönös megérth ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nyelvjárás*

  Nyelvváltozatok ... A nyelvjárás hagyományos értelemben egy adott nyelv valamely területi nyelvváltozata . Kissé meghaladott elnevezés (tulajdonképpen a valaha ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Alsószamosi nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... az északkeleti nyelvjárásterületen a Szamos torkolata körül, a palóc és a felsőtiszai nyelvjárás keveréke. Az utóbbival egyezőleg nyilt e-t ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Őrségi nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Nyelvjárás. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Háromszéki nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... , pipálnak (amiket sok más nyelvjárás igy ejt: sétátam, busúsz, pipának). 3 ... , kënyerből stb. A háromszéki nyelvjárás többi sajátsága jobbára ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Hetési nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... a nyelvjárás, bár mindkettő megvan a göcsejiben s némileg az őrségiben is ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Rábavidéki nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... a Rába és Répce vidékén dívó magyar nyelvjárás, melyet különösen kettős magánhangzói jellemeznek (p. ó helyett ua, ő helyett üe-féle hang ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Ipolyvidéki nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... a nógrádi s Hont vármegyei palóc nyelvjárás (l. o.). A többi palócságtól abban különbözik, hogy kettős magánhangzói nincsenek, az ly ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Jászsági nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... hangokkal ugy bánik, mint a felsőtiszai (debreceni) nyelvjárás; l. az E, é ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Kalotaszegi nyelvjárás*

  A Pallas nagy lexikona ... a Királyhágón tuli (nem székely) nyelvjárások közt az egyetlen, mely még ismeri az ë hangot, ámbár valamivel nyiltabban ejti, mint p. a Duná ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap