(x)
 1. Nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... Az összes Ny.-nek számát hozzávetőleg 1000-re becsülik. Adelung a maga Mithridates-ében 3000-ig emelkedik, ellenben Balbi és Pott csak 960-a ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Néger nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... , khámi, kaffer és hottentot nyelveket). Ide tartoznak a mande nyelvek (l. o.), a volof nyelv, a bornu nyelvek stb. (Valamennyinek fölsorolása ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Afrikai nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... Az eddig ismeretes afrikai nyelvek hat nyelvcsaládhoz tartoznak. Ezek: 1. a sémi nyelvek (arab. harari); 2. hámi nyelvek (etióp, kopt); 3 ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Agglutináló nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... v. ragozó nyelvek azok, melyekben a szóalakok csupán a szótőhöz ... , tör-ött, tör-és. L. Nyelvek fölosztása. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Nilusi nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... a Nilus felső folyásánál dívó néger nyelvek: a bári, dinka, (l. o.), nuer, silluk. (A bári nyelvről is, mindt a dinkáról, Mitterrutzner irt ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nubiai nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... középafrikai nyelvcsalád, melyhez a fulah nyelvek, a szorosabb értelemben vett nubiai nyelvek s a vakuafi és maszai népek nyelve tartozik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Amerikai nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... ragozó nyelv, még pedig úgynevezett bekeblező nyelvek, melyek a mondat ... a középamerikai nyelvek többnyire a huszas rendszert használják (mint p. a 80-nak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Nyelvek fölosztása*

  A Pallas nagy lexikona ... l. Nyelvek. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Analitikus nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... Így nevezik a mai román és germán nyelveket, mert sok nyelvalakot mintegy szétbontottak, vagyis amit azelőtt egy-egy szóval fejeztek ki, ma ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Germán nyelvek*

  A Pallas nagy lexikona ... , 2. az északi germán v. skandináv nyelvek (norvég, izlandi, dán, svéd ... szempontjából igen becses. A skandináv nyelvek két csoportra oszlanak ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap