(x)
 1. Nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... a régi magyaroknál, u. m. minden hunn-szkiítha népnél a köz- és magánjogi rendelkezésnek alapja. A politikai és társadalmi jogok teljében cs ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Ákos nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... is megölték. A nemzetség legkitünőbb tagja volt Ernye (Irén bán)és fia ... tárnokmestere volt. A nemzetség, melynek utolsó nevezetesebb tagja 1591-ben János ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Gatal-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... legrégibb ismert tagja Gyán-úr, kinek fia, Merk v. Mirk-úr 1271. Row (Roj, sopronmegyei) várát elfoglalta, azután pedig Ottokár cseh királyh ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Bana-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona 1275 táján Veszprémmegyében, a Bakonyban volt földbirtokos. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Barocs-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona 1276. táján Veszprémmegyében virágzott. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Bogomér-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... őse Lőrinc fia, Bogomér comes, kinek nevével 1263. találkozunk először, midőn hű szolgálataiért Liptómegyében Vezverest kapta. Itt azonnal v ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Bucska-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona 1271-1334 közt virágzott Szlavóniában és Abaujban, hol a nemzetségből származott Péderi-család még 1481. is előfordul. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Budmer-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... őse, Budmer, 1229. Miklós nádor contubernariusa; fia Mihály, 1274. ujvári várnagy volt. Javaik Baranyában és Sopronban feküdtek. 1305-ön tul ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Csák-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... Ősmagyar nemzetség, melyet hagyományaink mindkét változata a hét ... , később is a nemzetségi birtok központjának tekintettek. A C.-nemzetség ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Divék-nemzetség*

  A Pallas nagy lexikona ... 1246-1350 között Nyitra- és Trencsén vármegyében virágzott; összesen 25 jószága ismeretes. Belőle vált ki a Bacskády-, Besznák-, Csermendy-, ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap