(x)
 1. Nemzeti*

  A Pallas nagy lexikona ... (eszt.). Újabb időben, mióta a nemzetiségi kérdés napirendre került és Európa mappáját átalakította, az a jelszó is adatott ki, hogy a művés ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nemzeti állam*

  A Pallas nagy lexikona l. Nemzet. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Nemzeti bank*

  A Pallas nagy lexikona ... igy nevezik az É.-amerikai Egyesült-Államok ama jegykibocsátó bankjait, amelyek az 1862-iki National Bank-Act alapján keletkeztek. Az alapít ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nemzeti díj*

  A Pallas nagy lexikona ... (jelenleg Egyesített nemzeti-hazafidíj), egy angol mérföldes (1600 m ... frankos díj szerveztetett 2000 méterre. A tenyésztésben egy nemzeti v ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Nemzeti hajósegylet*

  A Pallas nagy lexikona l. Evezősegyesületek. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nemzeti Hirlap*

  A Pallas nagy lexikona ... fővárosi napilap a politika, társadalom és irodalom köréből; szerkesztette 1874 dec. 22-től Toldy István ellenzéki irányban; kiadta a Frankl ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Nemzeti iskola*

  A Pallas nagy lexikona tanügypolitikai hetilap. Alapította 1893 dec. 1. Benedek Elek (l. o.); ugyanő és Földes Géza a szerkesztők és kiadók. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Nemzeti kaszinó*

  A Pallas nagy lexikona ... , feddhetetlen jellem s önállóság. A N. 69 éves multja alatt a nemzeti ... . Az 1848-49-iki szabadságharc is a nemzeti törekvések pártján találta a N.-t ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Nemzeti kölcsön*

  A Pallas nagy lexikona ... másként hazafias kölcsön, az a módja az állam adósságcsinálásának, amelynél a nélkül, hogy követelné az állam a polgárok tőkéit, pusztán azo ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Nemzeti liga*

  A Pallas nagy lexikona l. Irország (története). MEK.OSZK.HU - Tárolt lap