(x)
 1. Nagy-*

  A Pallas nagy lexikona kezdetü magyar helységneveket l. a főszó alatt. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Nagy*

  A Pallas nagy lexikona ... (felső-büki) -család, a Nagy nevet viselő számos magyar családok során egyike a legelőkelőbbeknek, hagyomány szerint az Erdélyből menekült ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Nagy*

  A Pallas nagy lexikona ... hitoktatók kézikönyve c. 3 kötetes nagy szabásu munkáját stb. 2. N ... a jogi és politikai iskolák hallgatója; majd nagy utazásokat tett Német ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Nagy idők, nagy emberek*

  A Pallas nagy lexikona ... volt a címe Vas Gereben (l. Radákovits) egy 1859. megjelent regényének, s ez a cím csakhamar szálló ige lett. Ebből fejlődött a nagy idők ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Nagy-Ág*

  A Pallas nagy lexikona ... a Tisza jobboldali mellékfolyója; két forráspatakból ered Máramaros vármegye É-i határán, ezek egyike a Ripinyei viz (Ripanka), mely Felső-H ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Nagy-Atlasz*

  A Pallas nagy lexikona ... az Atlasz (l. o.) hegységnek D-i és magasabb része, amelyen a legmagasabb csúcsok ülnek s amely a Gir-foknál végződik. Az elnevezés Ptolemai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Nagy-Bánkai*

  A Pallas nagy lexikona ... Mátyás, prot. versszerző a XVI. sz.-ban. Ugy látszik, hogy mint kora többi protestáns papja és tanítója, N. is sokat szenvedett, mert tömlöc ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Nagy-Bolgárország*

  A Pallas nagy lexikona ... Nagy-Magyarországtól Ny-ra, K-en a Káma és Csuszovája, Ny-on a Volga ... , Kuvrát nagy bolgár birodalmának szétbomlása után szállták meg s ekkor ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Nagy-Csütörtök*

  A Pallas nagy lexikona l. Csütörtök. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Nagy esküdtszék*

  A Pallas nagy lexikona l. Grand jury. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap