(x)
 1. Mitologia*

  A Pallas nagy lexikona ... (gör.) a. m. 1. mitoszok rendszere, 2. mitosz-tudomány. Minthogy pedig a mitosz ez összetételben használt jelentése szerint a. m. monda, reg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Mitológia*

  Szobrok - Őskori művészet - Mitológia ... A mitológia szó ( görögül : ?????????, a ????? mythos ? történet ... , keletkezésére. A mitológia jelen van a legtöbb vallásban , és a legtöbb mitológia ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Finn mitológia*

  A Pallas nagy lexikona ... Ámbár a finnek már a XIII. sz. óta keresztények, népdalaikban és meséikben maiglan számos nyoma maradt régibb vallásuknak, s ennek alakjai s ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Német mitológia*

  A Pallas nagy lexikona ... foglalkozó tudomány. A N.-nak alapja a germán mitologia (l. o.), de azért éppen nem azonos vele és nem azonos a germán mitologia másik ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Germán mitologia*

  A Pallas nagy lexikona ... hirdetni az «alsóbbrendü» mitologia tanulmányozását. igy főkép a jelenkori ... a összehasonlító mitologia irányát; a démonok kultuszát veszi kutatásai ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Görög mitológia*

  A Pallas nagy lexikona ... mitologia a. m. az istenekről és hősökről szóló mondáknak, regéknek foglalata ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Római mitologia*

  A Pallas nagy lexikona ... kivül (l. o. és Kelta mitologia) csak a következő keleti istenségek ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Brit mitologia*

  A Pallas nagy lexikona l. Kelta mithologia. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. Kelta mitologia*

  A Pallas nagy lexikona ... Ogma egész istencsoportnak az apja. A mitologia Coirbrénak, Ogma ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Skandináv mitologia*

  A Pallas nagy lexikona ... a germán mitologia, ez az ősidőből örökölt mitikus anyag azonban idővel ... vegyül. L. még Germán mitologia és Német mitologia. ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap