(x)
 1. Matematikus*

  Matematika - Foglalkozások ... A matematikus olyan személy, akinek a tanulási és kutatási szakterülete a matematika . Más szóval, a matematikus olyan személy, aki új ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 2. Polüainosz (matematikus)*

  Matematikusok - Ókori görög filozófusok ... Polüainosz ( Kr. e. 4. század - Kr. e. 3. század ) görög matematikus, filozófus Lampszakoszról származott. Csupán egy ideig foglalkozott ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 3. Hérón (matematikus)*

  Ókori görög matematikusok ... Ókorportál Hérón ( 7. század ) görög matematikus. Proklosz tanítója volt. Életét Hérakleiosz bizánci császár uralkodásának idejére teszik ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 4. Menaekhmosz (matematikus)*

  Ókori görög matematikusok ... Menaekhmosz (?) görög matematikus Életéről semmit sem tudunk, működésének ideje is ismeretlen. Egyetlen munkájából maradt fenn egy rövid ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 5. Panaitiosz (matematikus)*

  Ókori görög matematikusok ... Panaitiosz (?) görög matematikus Életéről semmit sem tudunk, működésének pontos ideje is ismeretlen. Egyetlen munkája maradt fenn, amelynek ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 6. Vita:Ajtai Miklós (matematikus)*

  Élő személyek életrajzai ... Ez a szócikk élő személyről szól, tehát a benne szereplő téves állítások becsületsértőek lehetnek, vagy más módon kárt okozhatnak neki. Külö ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 7. Kemény János (matematikus)*

  Csonkok (életrajz) - Magyar matematikusok - Magyar-amerikaiak - Zsidó-amerikaiak ... Kemény János György ( Budapest , 1926 . május 31 . ? New Hampshire , USA , 1992 . december 26 .), matematikus , számítástechnikus ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 8. Csiszár Imre (matematikus)*

  Magyar matematikusok - MTA-tagok ... Csiszár Imre ( Miskolc , 1938 . február 7 .) magyar matematikus, az MTA tagja. Tanulmányait az ELTE matematikus-alkalmazott matematikus ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 9. Ajtai Miklós (matematikus)*

  Amerikai matematikusok - Magyar matematikusok ... Ez a szócikk a matematikus Ajtai Miklósról szól. Lásd még: Ajtai ... származású amerikai matematikus , az MTA külső tagja, Ajtai Miklós ... HU.WIKIPEDIA.ORG
 10. Csáky Imre (matematikus)*

  Magyar matematikusok ... Csáky Imre (Csáki Imre) ( körösszegi és adorjáni gróf) ( Nagyvárad , 1723 . ? Róma , (?) 1799 ) matematikus Gróf Csáky Mihály , II. Rákóczi ... HU.WIKIPEDIA.ORG