(x)
 1. Major*

  A Pallas nagy lexikona (lat.) a m. nagyobb, kiegészítve propositio M., a következtetés (l. o.) fő tétele. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 2. Major*

  A Pallas nagy lexikona ... nagyobb birtokhoz tartozó telekrész, melyen a gazdálkodáshoz szükséges épületek, udvarok, kifutók, szérük és kertek vannak elhelyezve; a kis ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 3. Major*

  A Pallas nagy lexikona ... v. őrnagy (előbb föstrázsamester), a törzstiszti rendfokozatok legalsóbb foka; zászlóalj, lovasosztály, 2-4 üteg stb. parancsnoka. Eredetile ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 4. Major*

  A Pallas nagy lexikona ... 1. J. Gyula, zongoraművész, zeneköltő, tanár és karnagy, szül. Kassán 1859., hol első iskolai tanulmányait is végezte. Majd Budapestre kerül ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 5. Major*

  A Pallas nagy lexikona ... György, német prot. hittudós, szül. Nürnbergben 1502., megh. száműzetésben 1572. Előbb magdeburgi igazgató (1529), majd eislebeni, merseburg ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 6. Major Domus*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.) a. m. háznagy (ném. Hausmeier), a frank birodalomban a mervingi királyok idejében az első udvari és államhivatalnok. A meroving királ ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 7. Major cedo*

  A Pallas nagy lexikona ... (lat.) a. m. engedek, kitérek a nagyobbnak visszalépek a nagyobb (érdemesebb) előtt; Martialis idézi (De spectaculis, 31) a Dionysius Cato n ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 8. Major Kocsi*

  A Pallas nagy lexikona ... István, szőnyi ref. lelkész, a tatai egyházmegye esperese, a felsődunamelléki vagy mátyusföldi egyházkerület fjegyzője volt a XVIII. század ... MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 9. État major*

  A Pallas nagy lexikona (franc., ejtsd: etá mázsór), a. m. csapattörzs és vezérkar. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap
 10. Vis major*

  A Pallas nagy lexikona l. Erőhatalom. MEK.OSZK.HU - Tárolt lap